HV9930 (0.098s/60°, 43.0kg.cm)

Velmi silné a rychlé programovatelné digitální standardní servo s kovovými převody a výstupní hřídelí uloženou na dvou kuličkových ložiscích pro všeobecné použití pro velké modely letadel. Pro dokonalé chlazení i při velmi vysokém zatížení je servo uloženo v hliníkové krabičce se žebrovanou střední částí.

Zvýšené napájecí napětí 6,0-7,4 V (jmenovité), provozní 6,0-8,4 V.

S pomocí USB programátoru/rozhraní pro serva DSP-1 a obslužného PC programu můžete programovat celou řadu parametrů serva:
Dead Band (Pásmo necitlivosti): Šířka pásma necitlivosti udává velikost změny šířky impulsů řídícího signálu, při níž ještě nedochází ke změně polohy výstupní hřídele/páky serva. Výchozí nastavení MKS = 1 µs nebo 1.1 µs
Lock (Uzamknout): Nastavení chování serva, pokud nedostává řídící signál - Udržuje pozici odpovídající poslednímu přijatému signálu / Motor je volný, servo neudržuje žádnou pozici.
Max. Duty (Max. záběr): Míra záběru motoru bude omezena touto hodnotou - omezuje max. výkon motoru serva.
Pulse Lower (Min. šířka impulsu): Spodní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Neutral (Neutrál): Nastavuje šířku řídících impulsů v neutrálu/středové poloze serva.
Pulse Upper (Max. šířka impulsu): Horní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Boost (Rozběh): Síla motoru při rozběhu z klidu. Čím větší hodnota, s tím větší silou se motor rozbíhá.
Left Angle (Úhel vlevo): Max. velikost výchylky serva vlevo.
Right Angle (Úhel vpravo): Max. velikost výchylky serva vlevo.
Reversion (Reverzace) : Obrací smysl výchylky serva.
Allow Uncont (Zapnout Fail-safe): V případě ztráty řídícího signálu servo přejde do přednastavené nouzové polohy odpovídající hodnotě „Uncontrolled Position“.
Uncontrolled Pos (Nouzová výchylka): Je-li zapnuta volba „Allow Uncont“ (Zapnout Fail-safe), nastavuje nouzovou výchylku serva v případě ztráty signálu.
Uncontrolled Time (Vyčkávací doba): Servo přejde na nouzovou výchylku „Uncontrolled Position“ po uplynutí času „Uncontrolled Time“ (Vyčkávací doba) v případě ztráty signálu.

SKU: S0027001
EAN: 4710150350325
Technické parametry
Velikost servaStandard
Typ servaDigitální
ProgramovatelnýAno
Tah při 6,0 V [kg∙cm]31.4
Tah při 7,4 V [kg∙cm]38.8
Tah při 8,2 V [kg∙cm]43
Rychlost při 6,0 V [s/60st.]0.135
Rychlost při 7,4 V [s/60st.]0.11
Rychlost při 8,2 V [s/60st.]0.098
Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs]1520
Opakovací frekvence [Hz]333
Pásmo necitlivosti [ms]0.0007
Převody servaKovové
Kuličková ložiska
HighvoltageAno
Napájení [V]6 - 8.4
Délka [mm]40
Šířka [mm]20
Výška [mm]38.8
Hmotnost [g]74
Určeno proLetadla,Vrtulníky
Typ motoru servaHV Coreless
HV9930 (0.098s/60°, 43.0kg.cm)