HS75 (0.087s/60°, 4.0kg.cm)

Silné a velmi rychlé programovatelné digitální mikroservo s titanovými převody s výstupní hřídelí uloženou ve dvou kluzných ložiscích; místo potenciometru je magnetický enkodér (Hallův senzor). Díky přesným předepjatým převodům s minimálními vůlemi a ploché krabičce s výškou 7,5 mm je zvláště vhodné pro ovládání křidélek a klapek v RC házedlech F3K, malých větroních a motorových modelech s tenkými profily křídla, jako jsou F5D modely pro závody okolo pylonů. Pro dokonalé chlazení i při vysokém zatížení je servo uloženo v hliníkové krabičce s patkami pro montáž na plocho.

Zvýšené napájecí napětí 6,0-7,4 V (jmenovité).

S pomocí USB programátoru/rozhraní pro serva DSP-1 a obslužného PC programu můžete programovat celou řadu parametrů serva:
Dead Band (Pásmo necitlivosti): Šířka pásma necitlivosti udává velikost změny šířky impulsů řídícího signálu, při níž ještě nedochází ke změně polohy výstupní hřídele/páky serva. Výchozí nastavení MKS = 1 µs nebo 1.1 µs
Lock (Uzamknout): Nastavení chování serva, pokud nedostává řídící signál - Udržuje pozici odpovídající poslednímu přijatému signálu / Motor je volný, servo neudržuje žádnou pozici.
Max. Duty (Max. záběr): Míra záběru motoru bude omezena touto hodnotou - omezuje max. výkon motoru serva.
Pulse Lower (Min. šířka impulsu): Spodní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Neutral (Neutrál): Nastavuje šířku řídících impulsů v neutrálu/středové poloze serva.
Pulse Upper (Max. šířka impulsu): Horní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Boost (Rozběh): Síla motoru při rozběhu z klidu. Čím větší hodnota, s tím větší silou se motor rozbíhá.
Left Angle (Úhel vlevo): Max. velikost výchylky serva vlevo.
Right Angle (Úhel vpravo): Max. velikost výchylky serva vlevo.
Reversion (Reverzace) : Obrací smysl výchylky serva.
Allow Uncont (Zapnout Fail-safe): V případě ztráty řídícího signálu servo přejde do přednastavené nouzové polohy odpovídající hodnotě „Uncontrolled Position“.
Uncontrolled Pos (Nouzová výchylka): Je-li zapnuta volba „Allow Uncont“ (Zapnout Fail-safe), nastavuje nouzovou výchylku serva v případě ztráty signálu.
Uncontrolled Time (Vyčkávací doba): Servo přejde na nouzovou výchylku „Uncontrolled Position“ po uplynutí času „Uncontrolled Time“ (Vyčkávací doba) v případě ztráty signálu.

UPOZORNĚNÍ
NEPOKOUŠEJTE se servo protáčet rukou.
Vzhledem k tomu, že převody serva jsou velmi přesné a jemné, při instalaci páky serva se ji nepokoušejte natlačit na výstupní hřídel serva - jinak hrozí nebezpečí poškození převodů.
Správný postup: Páku serva přiložte k tisícihranu na výstupní hřídeli serva - ale nenasazujte ji na hřídel. Páku serva držte prsty a potom opatrně zašroubujte upevňovací šroub páky, čímž páku nasunete na výstupní hřídel.

SKU: S0022019
EAN: 4710150350844
Technické parametry
Velikost servaMicro
Typ servaDigitální
ProgramovatelnýAno
Tah při 6,0 V [kg∙cm]3.4
Tah při 7,4 V [kg∙cm]3.8
Tah při 8,2 V [kg∙cm]4
Rychlost při 6,0 V [s/60st.]0.114
Rychlost při 7,4 V [s/60st.]0.094
Rychlost při 8,2 V [s/60st.]0.087
Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs]1520
Opakovací frekvence [Hz]333
Pásmo necitlivosti [ms]0.0012
Převody servaKovové
Kuličková ložiskaŽádné
HighvoltageAno
Napájení [V]6 - 8.4
Délka [mm]23.75
Šířka [mm]7.5
Výška [mm]16.1
Hmotnost [g]7.9
Určeno proLetadla
HS75 (0.087s/60°, 4.0kg.cm)