HBL388 (0.14s/60°, 68.0kg.cm)

Ultra silné programovatelné digitální standardní servo se střídavým motorem, s titanovými převody a výstupní hřídelí uloženou na dvou kuličkových ložiscích pro obří modely letadel. Pro dokonalé chlazení i při velmi vysokém zatížení je servo uloženo v hliníkové krabičce se žebrovanou střední částí.

Zvýšené napájecí napětí 6,0-7,4 V (jmenovité), provozní 6,0-8,4 V.

S pomocí USB programátoru/rozhraní pro serva DSP-1 a obslužného PC programu můžete programovat celou řadu parametrů serva:
Dead Band (Pásmo necitlivosti): Šířka pásma necitlivosti udává velikost změny šířky impulsů řídícího signálu, při níž ještě nedochází ke změně polohy výstupní hřídele/páky serva. Výchozí nastavení MKS = 1 µs nebo 1.1 µs
Lock (Uzamknout): Nastavení chování serva, pokud nedostává řídící signál - Udržuje pozici odpovídající poslednímu přijatému signálu / Motor je volný, servo neudržuje žádnou pozici.
Max. Duty (Max. záběr): Míra záběru motoru bude omezena touto hodnotou - omezuje max. výkon motoru serva.
Pulse Lower (Min. šířka impulsu): Spodní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Neutral (Neutrál): Nastavuje šířku řídících impulsů v neutrálu/středové poloze serva.
Pulse Upper (Max. šířka impulsu): Horní hranice šířky řídících impulsů a tomu odpovídající velikost výchylky serva bude omezena touto hodnotou.
Boost (Rozběh): Síla motoru při rozběhu z klidu. Čím větší hodnota, s tím větší silou se motor rozbíhá.

SKU: S0010015
EAN: 4710150350714
Technické parametry
Velikost servaStandard
Typ servaDigitální
ProgramovatelnýAno
Tah při 6,0 V [kg∙cm]50
Tah při 7,4 V [kg∙cm]60
Tah při 8,2 V [kg∙cm]68
Rychlost při 6,0 V [s/60st.]0.19
Rychlost při 7,4 V [s/60st.]0.16
Rychlost při 8,2 V [s/60st.]0.14
Šířka řídícího impulsu v neutrálu [µs]1520
Opakovací frekvence [Hz]333
Pásmo necitlivosti [ms]0.0008
Převody servaKovové
Kuličková ložiska
HighvoltageAno
Napájení [V]6 - 8.4
Délka [mm]43
Šířka [mm]22
Výška [mm]39.65
Hmotnost [g]93.3
Určeno proLetadla
Typ motoru servaBrushless
HBL388 (0.14s/60°, 68.0kg.cm)